“Maha Suci Engkau.! Alangkah Maha Besarnya keadaan Engkau.! Aku bertaubat kepada Engkau. Aku menyerahkan diri (bertawakkal) kepada Engkau. Aku beriman bahawa Engkau Raja Yang Maha Perkasa, Yang Maha Esa, Yang Maha Berkuasa. Aku tidak takut kepada selain Engkau. Aku tidak mengharap pada selain Engkau. Aku tidak berlindung. Selain dengan kema’afan Engkau, dari siksaan Engkau, dengan ridla Engkau dari kemarahan Engkau, Tiada bagiku, selain bermohon kepada Engkau dan merendahkan diri kepada Engkau. Aku duduk bersimpuh dihadapan Engkau, Aku mengucapkan : Lapangkanlah bagiku dadaku untuk mengenali Engkau! Lepaskanlah ikatan lidahku, untuk memuji Engkau”

Advertisements